Servo pumpe

 


   
                                                             Izgled  servo pumpa pre remonta


Generalni remont servo pumpi podrazumeva vraćanje svih parametara na fabričke.Proces remonta pumpe:rasklapanje, zamena zaptivnih elementa,ležajeva,peskiranje farbanje.
Rasklapanje: Prilikom rasklapanja pumpe veoma se vodi računa o čistoći svih elemenata,svaki deo koji se nalazi u pumpi mora biti čist dakle uklanjaju se sve nečistoće.
Zamena zaptivnih elemenata i ležajeva: Kao i kod drugih hidrauličnih elemenata zaptivanje se vrši gumicama koje su visoko kvalitetne i otporne na velike pritiske. Svaki zaptivni elemnt se menja i ugrađuje se nov bez obzira na mogućnost da je stara zaptivka ne oštećena menjamo je radi sigurnosti.Što se tiče ležajeva ugrađuju se kvalitetni ležajevi marke Koyo.
Peskiranje: Peskiranje je proces koji predhodi farbanju,to je jedan od najkvalitetnih načina da se uklone sve nečistoće i korozija sa tela pumpe i sa remenice da bi se mogli ofarbati. Pesak pod pritiskom izlazi iz pistolja i udarcima u pumpu čisti sve nečistoće iz pora tela pumpe.
Farbanje:Farbanje se vrši radi zaštite pumpe od korozije.
Nakon sklapanja pumpe podvrgavamo testovima na probnom stolu (pritisak-temperatura).Na lageru imamo remontovane pumpe ali možemo remontovati i vašu.Garancija na naše radove je 12 meseci.